Kvalitets- og miljøledelse (ISO 9001 og 14001) 

- strategiske parametre for virksomheden

Askehave & Askehave ApS ser kvalitets- og miljøledelse som strategiske parametre for virksomheden.

Vi analyserer og optimerer virksomhedens:

  • Input-output (Massebalanceregnskab)
  • APV
  • Trivselsmålinger
  • Arbejdsmiljøorganisation

Kvalitets- og miljøledelse er processer, der løber over længere tid, og som forudsætter fokus og opfølgning på de opstillede mål og strategier. Derfor arbejder Askehave & Askehave med et koncept med en 3-årig samarbejdsaftale med opfølgning 2-4 gange årligt efter behov samt en årlig kvalitets- og miljøredegørelse.

Massebalanceregnskabet

Massebalanceregnskabet redegør for energi- og ressourceforbrug fordelt på produktion, administration og velfærdsressourcer. Vi analyserer forbrugs- og driftsprodukternes livscyklus – både de interne og de eksterne. Vi opstiller målsætninger og mål for det kommende år f.eks. reduktion af drivmidler, CO2, papir, vand, proces-optimering o. lign.

Lean & Green

Askehave & Askehave ApS tager udgangspunkt i Lean & Green, der anskuer virksomheden ud fra et holistisk synspunkt.

Alle virksomhedens processer og ressourcer revideres i regnskabsform - massebalanceregnskabet

Medarbejderne

- virksomhedens vigtigste ressource

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Derfor har arbejdsmiljø og trivsel stor indflydelse på virksomhedens produktivitet - og dermed på bundlinjen.

Vores koncept målretter APV og trivselsmålingerne imod virksomhedens strategiske mål og gør dem målbare og sammenlignelige over tid.

Vi udfører konsulentarbejde i CSR - Corporate Social Responsibility baseret på LEAN & GREEN tankegangen.