Vi hjælper din virksomhed frem mod en bæredygtig og kvalitetssikret fremtid

Miljø

Miljøledelse i henhold til ISO 14001-standarden er blevet en faktor som flere og flere virksomheder kigger imod, med henblik på at begrænse miljøbelastning og udslip.

Arbejdet med miljøledelse har en positiv effekt på miljøet, men også på bundlinjen, og det bliver ikke mindre relevant i fremtiden.   

Hos Askehave og Askehave hjælper vi dig med at lave en bæredygtighedsanalyse af din virksomhed, så det bliver muligt at gennemskue, hvad din virksomhed skal gøre for at leve op til ISO 14001-standarden.

Er det svært at gennemskue hvilke knapper, du skal skrue på, for at opnå konkurrencefordele inden for din niche eller del af markedet?

ISO 9001-standarden bruges til at implementere, vedligeholde og udvikle et ledelsessystem, der sikrer kvaliteten af virksomhedens produkter. Hovedfokusset i modellen er at identificere og effektivisere de processer, som understøtter virksomhedens kerne.

I et samarbejde med Askehave & Askehave får din virksomhed en dybdegående analyse af jeres virksomhed, som munder ud i en rapport med konkrete tiltag, I kan arbejde efter.

Økonomi

Trivsel

Skal vi assistere dig i arbejdet med den lovpligtige Arbejdspladsvurdering?

Det kan være svært at udarbejde og planlægge gode APV’er, fordi der er så mange elementer inkluderet. Vi hjælper dig med at identificere de parametre og elementer, din virksomhed skal fokusere på.

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Derfor har arbejdsmiljø og trivsel stor indflydelse på virksomhedens produktivitet – og dermed bundlinje.

Skal du i gang med kvalitets- eller miljøledelse?

Ring til Jens i dag, og hør hvad vi kan gøre for dig

Grønne netværk

Hos Askehave & Askehave forstår vi værdien af at netværke og vidensdele med andre virksomheder, og derfor tager vi del i flere små og store netværk.

En af fordelene ved at netværke med andre er, at vi har yderligere mulighed for at tænke bæredygtighed på tværs. Når vi laver bæredygtighedsanalyser for vores kunder, har vi vores store netværk med i tankerne, for nogle gange kan virksomheder, der ellers aldrig ville mødes, optimere hinanden og samtidig gøre hinanden grønnere.

Vi har, siden vi startede, set flere eksempler på at ‘one man’s trash is another man’s treasure’, og netop her er netværkene guld værd.

Askehave & Askehave har været aktivt medlem af ErhvervsNetværk 9220 i mange år, og senest er Jens Askehave blevet tovholder for ‘Verdensmål’-gruppen i netop ErhvervsNetværk 9220. Her deles erfaringer og ideer om, hvordan virksomheder forholder sig til verdensmål.

netværk for bæredygtig erhvervsudvikling nord danmark
Scroll to Top