Corporate Social Responsibilty

Tag din virksomheds sociale ansvar alvorligt

CSR - hvordan kan vi hjælpe?

I et samarbejde med Askehave og Askehave får din virksomhed tilknyttet en konsulent, der vil lave en grundig analyse af virksomheden, og hvilke fordele i kan have af at arbejde med blandt andet CSR.

Både under udarbejdelsen og i selve rapporten vejleder vi om, hvilke tiltag og aktiviteter din virksomhed kan implementere for at skabe en stærkere CSR-profil.

CSR er stadig et stort emne for mange virksomheder, men de senere år er efterspørgslen på reelle mål og tiltag øget. Derfor kigges der mere i retning af FN’s SGD (Sustainable Development Goals) – altså FN’s verdensmål.

Verdensmålene består af 17 mål med 169 delmål. For at konkretisere CSR-indsatsen laver vi et overblik over, hvilke verdensmål din virksomhed lever op til nu, og hvilke den potentielt kunne implementere i fremtiden.

Et samarbejde med os munder ud i en rapport, der indeholder en bæredygtighedsanalyse, som giver et simpelt overblik over, hvilke verdensmål, der er i spil, og derfor kan i for eksempel bruge dem i jeres branding og i den generelle beskrivelse af jeres CSR-profil.

Skal du i gang med kvalitets- eller miljøledelse?

Ring til Jens i dag, og hør hvad vi kan gøre for dig

CSR - hvad er det?

CSR – Corporate Social Responsibility – er et internationalt begreb, som beskriver virksomheders samfundsmæssige og sociale ansvar – eller sagt på en anden måde – alle de gode ting, virksomheden gør, som ligger udover lovmæssige krav.

CSR-initiativer er aktiviteter, som en virksomhed laver, der har til formål at skabe værdi for virksomheden, virksomhedens interessenter eller samfundet generelt. 

CSR betyder, at virksomheden i forretningsdriften har fokus på sociale forhold, miljø eller økonomi. Mange danske virksomheder arbejder med CSR i en eller anden udstrækning, fordi der er mange fordele ved det.

Først og fremmest er CSR godt for både miljø, medarbejdere og bundlinjen, men det kan også have en stor værdi for virksomhedens generelle branding. Flere og flere virksomheden forsøger at lægge en grøn linje, hvilket også betyder, at de i højere grad tilvælger ‘grønne’ samarbejdspartnere og leverandører. Derfor kan CSR også sikre din virksomhed konkurrencefordele.

Scroll to Top