Massebalance-
regnskab

Hvordan ser din virksomheds miljøaftryk ud?

Hvordan kan vi hjælpe?

Når vi laver en bæredygtighedsanalyse på en virksomhed, vægter vi altid klare målepunkter højt. Det er vigtigt for os, at vores kunder har et klar overblik over, hvilke parametre, de kan måle på nu og i fremtiden.

Når vi laver et massebalanceregnskab, ser vi på virksomhedens input og output. Input kan være energi, vand, materialer og medarbejdere. Output kan være produkt, emission (bl.a. CO2 ), spildevand, affald, genbrug og medarbejdere.

Med disse målepunkter er det muligt at lave et grundigt massebalanceregnskab, hvor vi sammen kan se på virksomheden som helhed. Når vi har defineret formålet med analysen og defineret de væsentlige målepunkter, udarbejder vi en rapport.

I rapporten får du overblik over virksomhedens massebalance nu, men også målsætninger og mål for det det kommende år. Det kan f.eks. være reduktion af drivmidler, CO2, papir, vand, procesoptimering og lignende. Den indeholder også metoder til at opnå de strategiske mål.

Skal du i gang med kvalitets- eller miljøledelse?

Ring til Jens i dag, og hør hvad vi kan gøre for dig

Massebalance - hvad er det?

Massebalanceregnskabet er et regnskab, der indeholder en virksomheds input og output. Det bruges til at forstå, hvor meget virksomheden forbruger og hvor meget, der kommer ud i den anden ende.

Regnskabet er en redegørelse over energi- og ressourceforbruget fordelt på produktion, administration og velfærdsydelser. Ved at se på en virksomheds massebalance, er det muligt at analysere forbrugs- og driftprodukternes livscyklus – både de interne og eksterne.

Når du har overblikket over, hvad virksomheden forbruger, er det muligt at lave en fremadrettet handleplan med målsætninger og mål for kommende år.

Det kan være besværligt at lave et fuldstændigt og altomfattende massebalanceregnskab første gang, det iværksættes, men ved at opstille målepunkter, er det muligt at gøre løbende og fremadrettet.

Scroll to Top