Trivselsmåling

Hvordan har dine medarbejdere det?

Trivselsmåling - hvordan kan vi hjælpe?

Når vi laver en bæredygtighedsanalyse af en virksomhed, ser vi på hele virksomheden. Det, der oftest er målbart først, er dieselforbrug, energiforbrug osv., men i en helhedsanalyse er det vigtigt også at have blik for medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen.

Dårlig trivsel betyder nemlig et dårligere arbejdsmiljø, som i sidste ende oftest kan ses på bundlinjen. Grunden er, at dårlig trivsel kan betyde lavere produktivitet, øget udskiftning af medarbejdere og højt sygefravær.

I en bæredygtighedsanalyse ser vi også på medarbejdernes bæredygtighed, og derfor vurderer vi også den generelle trivsel på arbejdspladsen.

Hvis det er relevant for din virksomhed, kan vi gennemføre en trivselsmåling, der kan vise, hvor trivslen er god og mindre god. Dermed er det muligt at lægge en handleplan for, hvordan din virksomhed kan øge trivslen, og dermed også omsætningen på sigt. Glade medarbejdere er også bæredygtighed.

Skal du i gang med kvalitets- eller miljøledelse?

Ring til Jens i dag, og hør hvad vi kan gøre for dig

Trivselsmåling - hvad er det?

En trivselsmåling er en ja – måling af trivsel på en arbejdsplads. På mange måder læner en trivselsmåling sig op ad en APV.

En trivselsmåling udmærker sig ved at have specielt fokus på medarbejdernes mentale helbred på arbejdspladsen. Der er mange fordele ved at have fokus på medarbejdernes mentale helbred. I Danmark koster stress hvert år 3 millioner sygedage og 5 milliarder kroner i produktionstab.

Netop i forhold til stress er løbende trivselsmålinger et godt værktøj til at se, hvor trivslen er lavest, og dermed justere trivselsindsatsen med henblik på at forbedre medarbejdernes arbejdsglæde, kreativitet og performance.

Overordnet bringer trivselsmålinger problemstillinger frem i lyset, som ellers ikke ville være blevet italesat. Udfordringerne kommer frem, og derefter er det muligt at behandle dem konstruktivt og lægge en langsigtet plan.

Alle undersøgelser peger også på, at der er en direkte sammenhæng mellem god trivsel og en sund bundlinje, og derfor giver det mening for alle parter at prioritere løbende trivselsmålinger.

Scroll to Top