Arbejdspladsvurdering

Kortlæg og forbedr dit arbejdsmiljø

APV - hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi ved, at det kan være svært at udarbejde og planlægge gode APV’er, fordi der er så mange elementer inkluderet. Vi hjælper dig med at gennemskue, hvilke parametre og elementer, der er bedst at inkludere i APV’en for din virksomhed.

Når vi ser på en virksomhed, ser vi altid på den som en samlet organisme, og netop derfor er vi også interesserede i virksomhedens arbejdsmiljøforhold. Når vi udarbejder en APV er hovedformålet at gennemskue, hvilke dele af arbejdsmiljøet, der fungerer godt, og hvilke der halter. Derefter er det muligt at lægge en klar handleplan hen mod en endnu bedre arbejdsplads.

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Derfor har arbejdsmiljø og trivsel stor indflydelse på virksomhedens produktivitet – og dermed bundlinje.

Skal du i gang med kvalitets- eller miljøledelse?

Ring til Jens i dag, og hør hvad vi kan gøre for dig

APV - hvad er det?

APV står for ArbejdsPladsVurdering. Det er et lovkrav i Danmark, at alle virksomheder med ansatte, skal udarbejde en APV, der belyser arbejdsmiljøforhold i virksomheden.

Arbejdsgiveren har ansvaret for at udarbejde en APV og at medarbejderne bliver inddraget. APV’en skal være skriftlig og være tilgængelig for ledelsen og medarbejderne.

En APV er altså et redskab, som virksomheder bruger til at måle arbejdsmiljøet. APV’en indeholder forskellige målepunkter, hvorpå et arbejdsmiljø kan vurderes. Målepunkterne kan variere fra virksomhed til virksomhed alt efter, hvad der er relevant, men eksempler på målepunkter kan være fysiske forhold (støj, indeklima, pladsforhold, ergonomiske forhold), psykiske forhold, kemiske forhold, biologiske forhold og ulykkesrisiko.

Vurderingen kortlægger arbejdsmiljøet, så det er muligt at danne et overblik over de områder, hvor der er behov for en ekstra indsats. På den måde er det muligt for virksomheden at lave en konkret handleplan for, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres.

En APV er ikke en undersøgelse, der kun foretages én enkelt gang – men hvor ofte bør du foretage en APV?

For at opnå mest muligt udbytte bør der gennemføres en APV mindst hvert 3. år. Dog kan det være relevant at gøre det oftere for at få indsigt i virkningen af den fastlagte handleplan og måske tilpasse den løbende.

Scroll to Top