Lean & Green

Reducer miljøbelastningen med LEAN-principper

Lean & Green - hvordan kan vi hjælpe?

Hos Askehave og Askehave tager vi udgangspunkt i Lean & Greens principper, der anskuer virksomheden ud fra et holistisk synspunkt.

Når vi udarbejder rapporter til vores kunder, er det essentielt for os at anskue hele virksomheden. Vi ser på din virksomheds processer og ressourcer, for derefter at revidere dem i regnskabsform – nemlig massebalanceregnskabet.

Først og fremmest laver vi en proceskortlægning, for at skabe et overblik over, hvilke processer, der foregår i virksomheden. I proceskortlægningen ser vi på, hvor der foregår ressourcespild internt i virksomheden. Her er der fokus på ressourcespild i både administration og produktion.

Dette er et klassisk værktøj indenfor Lean, men med Lean & Green går vi et led længere ud for at få de totale miljøpåvirkninger med i regnskabet. Vi udvider altså de kendte redskaber fra Lean med henblik på at reducere miljøpåvirkningen, hvilket både er til gavn for miljøet og din virksomheds økonomi.

Skal du i gang med kvalitets- eller miljøledelse?

Ring til Jens i dag, og hør hvad vi kan gøre for dig

Lean & Green - hvad er det?

Lean & Green – også kaldest grøn Lean – er begyndt at vinde fodfæste i de danske virksomheder. Lean & Green benytter værktøjerne fra Lean til at reducere virksomheders miljøbelastning.

I virksomheden betyder det, at der kigges på energispild, materialespild, vandspil og den generelle CO2-udledning. Yderligere kigges der også på produkternes livscyklus.

I denne sammenhæng er det væsentligt både at se på fremstillingen, men specielt også, hvordan produkterne bortskaffes og om der er mulighed for reparation og slutteligt bortskaffelse og genanvendelse. 

Lean & Green benytter værktøjerne fra den klassiske Lean til reducere virksomheders energiforbrug. Ligesom i den klassiske Lean kortlægges virksomhedens processer, for at give et overblik over, hvor der sker energispild.

Med dette overblik er det muligt at optimere processerne og dermed gøre dem mere energibesparende – både nu og på lang sigt. Miljø er blevet et vigtigt konkurrenceparameter og alt tyder på, at det kun bliver vigtigere i fremtiden.

Med indførelse af Lean & Greens principper er det muligt at lægge en grøn og optimeret strategi for virksomheden. Ved reduktion af materialer, ressourcer og affald og ved brug af genanvendelse, er det muligt at sænke enhedsomkostningerne og øge indtjeningen.

Scroll to Top