ISO 9001-certificering

Procesoptimering og Kvalitetsledelse

ISO 9001 - hvordan kan vi hjælpe dig?

For mange små- og mellemstore virksomheder kan det være svært at gennemskue, hvilke knapper, der skal skrues på, for at opnå konkurrencefordele.

Netop i denne sammenhæng er det smart at se i retningen af ISO 9001 standarden. I et samarbejde med Askehave & Askehave får din virksomhed tilknyttet en konsulent, der laver en dybdegående analyse af jeres virksomhed, som munder ud i en dybdegående rapport.

Den hjælper jer med at danne overblik over, hvilke parametre i jeres processer, i skal have fokus på for at opnå en ISO 9001 certificering. Det er vores ekspertise at gennemskue virksomhedens processer, for derefter at vurdere, hvor de kan optimeres.

Den afsluttende rapport er jeres overblik over, hvor optimeringen kan foregå og dermed bliver den jeres drejebog og startskud til en decideret handleplan.

Skal du i gang med kvalitets- eller miljøledelse?

Ring til Jens i dag, og hør hvad vi kan gøre for dig

ISO 9001 - hvad er det?

ISO 9001 er en kvalitetsledelsstandard, som indeholder en model for et effektivt ledelsessystem.

ISO 9001-standarden bruges til at implementere, vedligeholde og udvikle et ledelsessystem, der sikrer kvaliteten af virksomhedens produkter. Hovedfokusset i modellen er at effektivisere processer, som dermed er med til at opnå virksomhedens ønskede resultater.

Standarden fremmer implementeringen af en procesorienteret tilgang, der fokuserer på, hvordan virksomhedens processer performer bedst muligt.

Med en ISO 9001 ledelsesstandard oprettes der specifikke målepunkter, og dermed er det muligt at forbedre og optimere processerne løbende. Tidligere versioner af ISO 9001 har været tiltænkt produktionsvirksomheder, og de krævede store mængder systemsdokumentation, men den nuværende er mere generel og derfor kan den bruges inden for alle organisationer og brancher.

Ved at implementere modellen opnår du en enorm konkurrencefordel, fordi flere virksomheder kræver, at deres leverandører har en kvalitetsledelses certificering.

Scroll to Top